Aarhus Bugten

Aarhus Bugten er et yndet sejlområde – ikke kun blandt de lokale både. Mange gæstesejlere finder også deres vej til dette spændende område med sit kuperede og varierede landskab, uforudsigelige kyststrækning med mange pittoreske havne og hyggelige ankerpladser.

Hele Aarhus Bugten rundt bydes der på et flot og varieret kystlandskab – mod øst rejser Helgenæs sig med det 99 m. høje Ellemandsbjerg og længere nordpå de gule skrænter ved Molshoved. I baggrunden ses de stærkt bakkede Mols Bjerge.

Mod vest strækker de smukke skovklædte skrænter sig fra Marselisborg og et godt stykke ned forbi Moesgård Strand. Længere nordpå, oppe i Kaløvig, det store åbne bakkeland som strækker sig ned mod Løgten Bugt.

Området byder på masser af spændende ankerpladser, samt havne og anløbsbroer i bl.a. Begtrup Vig, Knebel Vig, Egens Vig og Kaløvig. Og så er der selvfølgelig masser af seværdigheder i land.

Begtrup Vig
Til trods for sin store åbning mod vest, byder vigen på flere gode ankerpladser. Inderst i vigens NØ-lige del bag den lille ø Rønnen er der sølæ for stort set alle vindretninger. En stribe ankerbøjer vidner da også om at dette er en af Aarhus Bugtens mest søgte ankerpladser.

Begtrup Vig byder også på en lille anløbsbro ved Kongsgårde i vigens S-lige del – hvor der også er gode ankringsmuligheder ved vinde fra det S og SØ. Kongsgårde bro ejes og vedligeholdes af Sejlklubben Bugten i Århus, som gennem de senere år har forbedret og udvidet liggemulighederne her – samt indrettet toiletfaciliteter.

Knebel Vig
Er fra gammel tid af, kendt som en god og beskyttet naturhavn. Indsejlingen til vigen er relativ smal, men dyb. S-siden er markeret af en grøn bøje, men grunden på nordsiden skal man tage sig i agt for – idet en tunge skyder sig ud mod V og her ligger en del større sten.

Gode ankerpladser finder man i vigens SV- og N-lige del, det er også her man finder ankerbøjerne fra Dansk Sejlunion.

Mod SØ er den gamle anløbsbro som nu udelukkende benyttes af lystsejlere. Ved anduvning skal man se op for revet som strækker sig ud i NV-lig retning. Ved broen, som ligger noget udsat ved frisk pålandsvind, er der toilet- og badefaciliteter.

Egens Vig
Vigen som er beskyttet af Kalø og stenrevet Rønsten er en oplagt naturhavn. Det er dog ikke alle steder ankerbunden er for god. Dette gælder dog ikke den V-lige del hvor ankerbunden består af sand – her har man også en formidabel udsigt til Kalø Slotsruin. Der er udlagt ankerbøjer umiddelbart Ø-for Kalø.

Inderst i vigen har Nappedam Bådelaug deres hyggelige havn, som er bygget i forbindelse med den gamle udskibningsbro. Havnen er meget besøgt af de lokale sejlere som ikke har lyst, eller tid, til at sejle på weekendtur helt til Samsø eller Tunø.

I skoven bag havnen er der rige muligheder for at få strakt benene ovenpå dagens sejltur.

Løgten Bugt
Byder på et par gode ankerpladser i den S-lige del hvor man også kan komme tættest på land. Her har Sejlunionen udlagt ankerbøjer. Ved vestlig vind ligger man bedst ved den nordligste bøje udfor skovfoged huset – men ved ren NV-lig vind er der perfekt læ ved de 2 bøjer udfor Vosnæs-skoven. Her kan man komme meget tæt på land – ankerbunden er sand, større sten forekommer indenfor 2-meter kurven.

Følle vig nordligst i Løgten Bugt ser indbydende ud men desværre er her noget grundt, og god læ er her kun ved lette vinde fra Ø. Også her skal man ta sig i agt for de store sten indenfor 2-meter kurven

Moesgaard Strand
Syd for Århus strækker den skovklædte kyst sig hele 5 sømil ned mod Norsminde. Næsten overalt kan man finde perfekt læ for vestenvinden idet de høje bøgetræer står helt ud til kanten af skrænterne.

Ved Abelshoved ligger en ankerbøje – en anden er placeret længere sydpå ved Giberåens udløb. Tager man en tur i land er der udflugtsmulighed til det nærliggende Forhistoriske museum Moesgaard.

Havne
Udover de allerede nævnte havne, er der anløbsmulighed ved Skødshoved havn. I Aarhus er der Marselisborg Havn S-for Multiterminalen samt den gamle lystbådehavn N-for containerhavnen. Længere nordpå langs kysten kommer man til Egå Marina og oppe ved det store Studstrupværk med den 200 m. høje skorsten har Kaløvig Bådelaug deres store lystbådehavn.

God fornøjelse i Aarhus Bugten