SAILING AARHUS

Set sail with Aarhus

sailing aarhus

Sailing Aarhus er en nonprofit forening stiftet i 1999 på initiativ af de fem sejlklubber i Aarhus: Kaløvig Bådelaug, Egå Sejlklub, Aarhus Sejlklub, Sejlklubben Bugten og Marselisborg Sejlklub. Sailing Aarhus er skabt på baggrund af tanken om et fælles sejlsports-Aarhus, men er oprettet som en selvstændig forening med egne vedtægter og med det almennyttige formål at udbrede kendskabet til sejlsporten.

Sailing Aarhus har gennem tiden hentet flere store sejlsportsevents til Aarhus, som bl.a. ISAF Youth Sailing World Championship, Volvo Ocean Race ”fly by”, og i 2018 kulminerede det hele med afviklingen af Hempel Sailing World Championship, VM for alle olympiske bådklasser.

Vi skaber oplevelser på vandet, men Sailing Aarhus handler også om at støtte op omkring de lokale sejlklubber, der er hele grundfundamentet for eksistensen af organisationen. Alle de mange frivillige, der gang på gang er med til at afvikle internationale sejlsportsevents, er grunden til, at Sailing Aarhus kan opretholde så højt et niveau på eventafvikling.

Vision

Vision

Vi vil sætte standarden for sejlsportsevents og gennem et målrettet og visionært samarbejde med de fem medlemsklubber fremme sejlsporten på Aarhusbugten.

Sailing Aarhus skal i alle facetter støtte udviklingen og udbredelsen af sejlsport i Aarhus-området ved at udvikle, organisere og varetage de opgaver, som vil have større effekt ved en fælles indsats, end ved at de enkelte klubber hver for sig varetager opgaven.

Sailing Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem fem sejlklubber i Aarhus Kommune. SAA’s formål er at fremme og udbrede sejlsporten og kendskabet til sporten ved at arrangere en bred vifte af sejlsportsmæssige aktiviteter på og ved Aarhusbugten, som medlemsklubberne vælger at gennemføre i fælles regi med sejlklubberne som arrangører og med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere.

Samarbejdet bygger på medlemsklubbernes engagement og ejerskab, og vores mål er som minimum at gennemgøre ét ”mega-event” hvert femte år. De værdier, der skabes som resultat af samarbejdets aktiviteter, skal anvendes til at konsolidere og styrke medlemsklubbernes og samarbejdets sejlsportsmæssige fundament.

Succeskriterier og bestræbelser

  • At det er attraktivt for medlemsklubberne og deres medlemmer at deltage i afviklingen af arrangementer i Sailing Aarhus regi.
  • At Aarhusområdet bliver et centrum for nationale og internationale talent- og eliteaktiviteter, der er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau.
  • At Sailing Aarhus’ tilrettelæggelse og afvikling af nationale og internationale events er kendetegnet ved et højt kvalitetsniveau i alle led, og som minimum modsvarer deltagernes forventninger.
  • At sejlsport bliver en markant tydeligere del af valgviften af fritidsaktiviteter for borgerne i Aarhus og at klubberne oplever markant øget søgning til sejlsportsrelaterede aktiviteter.
  • At sejlsporten i Aarhusområdet bliver en attraktiv samarbejdspartner for kommune, sponsorer og fonde, som ser potentialer i sejlsporten, der kan understøtte deres egne formål eller forretningsrelaterede mål.
  • At sejlsporten bliver fastholdt som en markant sportsgren for Aarhus kommune (signatursport).

Sailing Aarhus gennem tiden

Vores partnere