I vinters inviterede Marselisborg Sejlklub lokale sejlere på seriøs matchrace-sejlads i klubbens Elliott-både. Tiltaget med MAST-sejler Frederik Fomsgaard Bruun i front har haft pæn succes med fuld kapacitet, og derfor barsler Matchrace-projektet nu med ekstra hold til efteråret og mulig deltagelse i større stævner.

Med opbakning fra Marselisborg Sejlklub satte den 20-årige Waszp- og 49er-sejler Frederik Fomsgaard Bruun i vinters gang i et nyt matchrace-projekt i klubbens fire Elliott 6m-både. Målet var at samle 15-18 sejlere, som havde mod på at sejle matchrace som supplement til deres primære bådklasse.

Siden strømmede tilmeldingerne ind, og på sit højeste talte matchrace-truppen 22 sejlere. Den store interesse for projektet har skabt basis for endnu mere matchrace i efteråret, afslører Frederik Fomsgaard Bruun.

– Vi overvejer at sejle større stævner og udvide med et ekstra hold, så vi laver et nyt hold af unge sejlere. Så det går rigtig godt med projektet. Lige nu er vi en bruttogruppe af 20 sejlere. Det er både MAST-sejlere, ligasejlere og andre lokale sejlere, der alle har det som sideprojekt ved siden af deres primære klasser, fortæller han.

Siden marts har der været faste træninger hver mandag, hvilket fortsætter frem til sommerferien. En lille gruppe af sejlere er desuden blevet så grebet af matchrace-sejladsen, at de har indlagt ekstra træningspas. Ifølge Frederik Fomsgaard Bruun ligger det allerede fast, at projektet kører videre i efterårssæsonen, hvor det altså vil være muligt for nye sejlere at deltage.

Prominente trænernavne gør sejlerne skarpe

Kølbådssejlads er meget anderledes end jollesejlads, som de fleste sejlere i matchrace-gruppen er vant til. Derfor har Frederik og de øvrige sejlere nydt godt af flere skiftende trænere, der har masser af erfaring fra højeste niveau med såvel kølbåde som joller.

– Nikolaj Buhl, Jonas Warrer og Martin Kirketerp var med de første træninger. Det har været super lærerigt i forhold til, hvordan man håndterer en kølbåd og sejler dem mest effektivt. I de kommende måneder skal Emil Kjær, der har sejlet World Tour, og Jes Gram være trænere med fokus på den mere taktiske del, fortæller Frederik Fomsgaard Bruun.

Hvis man er fristet af at prøve kræfter med matchrace i efterårssæsonen, kan man tilmelde sig ved at sende en mail til Frederik Fomsgaard Bruun på frederikbruun7@gmail.com. Er man ivrig efter at få en forsmag på matchrace før sommerferien, er man også velkommen til at sende Frederik en mail.

Foto: Frederik Bruun