Der er anseelige rabatter i sigte i forhold til standardprisen, når Garmin Round Denmark fredag den 11. november åbner for registrering til næste års event. I det hele taget ændres prisstrukturen, så det fra 2023 bliver væsentlig billigere at tilmelde sig Danmark Rundt-kapsejladsen – især for full crew-deltagere.

En registrering i ”Early Bird”-perioden udløser 50 pct. discount i forhold til standardprisen. Derudover vil deltagere i full crew-disciplinen højst betale for fire personer. Den tidligere tilmelding starter på fredag og løber frem til midten af december.

Også når det kommer til prisstrukturen for Garmin Round Denmark Race, er der blevet lyttet til sejlerne. Det betyder i kolde kontanter reduktioner på flere hundrede procent. Det sker via et betalingsloft på fire deltagere, hvilket betyder, at deltager nummer 5 og opefter kommer med gratis.

– Vi har lyttet til sejlerne, der har udtrykt en vis skepsis for at både med fuld besætning skal betale pr. person ombord på båden. Da vi ønsker, at Garmin Round Denmark Race skal være en folkelig sejlads, har vi derfor indført et loft for antallet af betalende personer pr. båd, siger Jon Koch Hansen fra Sailing Aarhus.

Det betyder, at hvis man registrerer sig i Early Bird perioden kan den maksimale pris uanset om man er en besætning på 4, 8, 12 eller 16 personer maksimalt løbe op i 4.350 kr., til sammenligning udløste prissætningen i 2021 og 2022 tilmeldinger, på op til det tredobbelte til trods for, at der her blev givet en rabat fra besætningsmedlem 6 og op.

Uændret for single- og shorthand

Trods inflation og prisstigninger generelt fastholder Garmin Round Denmark Race den samme standardpris som i 2022. Dermed kommer deltagerne på single- og doublehand til at betale samme pris som i 2022, ligesom en registrering for besætninger med tre eller fire personer vil være uændret.

Der gælder naturligvis samme prisstruktur for både med op til 4 personer om bord, som der gør for båden med flere end fire personer ombord. Der er med andre ord også her 50 pct. discount på en registrering i Early Bird-perioden.

Tracking outsources

Fra 2023 bortfalder det ellers obligatoriske krav om, at alle deltagere skal have en Gamin inReach-enhed ombord.

– Vi har i år outsourcet hele trackingen til firmaet tractrac. Dermed håber vi at få fjernet endnu en barriere for sejlernes deltagelse. Vi er sikre på, at det er et tiltag, som deltagerne vil tage godt i mod. Og vi er ligeså sikre på, at trackingen er i trygge hænder hos tractrac, siger Morten Brandt fra Shorthand ecm.

Early Bird perioden løber fra 11/11 kl. 11 til 12/12 kl.12 2022. Hvorefter den discount man opnår ved en tidlig registrering, falder fra 50 til 25 pct.

På www.garminrounddenmarkrace.com kan du læse meget mere om sejladsen og de mange nye tiltag i 2023-udgaven. Her kan du også se, hvad der er inkluderet i tilmeldingsgebyret, og det er naturligvis også her, du finder tilmeldingssiden.

Tekst: pressemeddelelse, Garmin Round Denmark Race 2023

Foto: Garmin Round Denmark Race