Finn Beton Fonden

Støt Aarhusianske ungdomstalenter på vej i deres sejlsportskarriere.

Fakta

 • Fondens formål er at støtte unge sejlsportstalenter på vej til deres mål i deres sejlsportskarriere
 • Der uddeles hvert år 50-75% af fondens stående midler
 • Der bevilges mellem 5.000 kr. og 25.000 kr. pr donation
 • Den officielle uddeling sker i forbindelse med et officielt fundraiser-arrangement i efteråret i Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
 • Indkomne ansøgninger behandles af fondens bestyrelse bestående af Finn Beton, Sailing Aarhus’ direktør, en repræsentant fra Sailing Aarhus’ bestyrelse og Elite- og Talentcenterets cheftræner.
VM i Aarhus 2018

Støt Aarhusianske Ungdomstalenter
på vej i deres sejlsportskarriere

At dyrke eliteidræt er en kæmpe udfordring – og det kræver meget mere end blot hårdt arbejde, dedikation og talent. Det, at forfølge en elite-præget karriere inden for sejlsport er meget bekosteligt. I starten understøttes sejlerne typisk af deres familie, men på et tidspunkt vil ressourcerne herfra ikke længere være tilstrækkelige. Dansk Sejlunion yder en del støtte, men næsten kun til dem der er nået det højeste niveau. Derfor er det især vækstlaget af talenter lige under dette niveau, der har brug for ekstra støtte.

Vi må sikre ordentlige forhold for vores sejlere hvis de skal kunne sejle op mod de bedste i verden. Vi må sørge for kvalitative ressourcer og ikke mindst økonomiske midler, så der kan trænes seriøst året rundt. Sejlerne skal også kunne deltage i de vigtigste, udenlandske stævner som kan give sejlerne den fornødne internationale erfaring.

Som virksomhed eller privat person med sejlsportsinteresser, bør du naturligvis have mulighed for at kunne støtte de Aarhusianske ungdomstalenter i deres mål om at vinde flere internationale mesterskaber og medaljer til Aarhus.

Sailing Aarhus har derfor oprettet en ”ungdoms- og talentfond” – Sailing Aarhus Fonden, i daglig tale “Finn Beton Fonden”. Du kan bidrage enten som privatperson eller som virksomhed og dit bidrag kan både være anonymt eller offentligt.

Et hvert bidrag, uanset størrelse, modtages med glæde.

Støtte-kriterier for Finn Beton Fonden

 • Ansøgere skal være tilknyttet Elite og Talentcentret, ESAA eller en af Sailing Aarhus’ medlems-sejlklubber
 • Man kan søge om støtte som gruppe eller som sejlklub til et særligt talentfuldt medlem. Individuelle sejlere kan altså ikke på egen hånd søge støtte af fonden
 • Der kan søges om støtte til kampagner, enkeltstående aktiviteter og materiel, såfremt det direkte understøtter eller har indvirkning på talentudvikling
 • Der kan søges om støtte i perioden d. 1. april til d. 1. juni, behandlingstiden på ansøgningerne er ca. 1 måned og der kan derfor forventes svar inden 1. juli i samme år, hvorefter støtten kan udbetales.
 • Motiverede ansøgninger med budget sendes på mail til Sailing Aarhus’ sekretariat info@sailing-aarhus.dk
 • Sejlere, der modtager støtte fra Fonden, forpligter sig til at deltage ved den officielle støtteuddeling i efteråret samt ved aftalte PR/foredrags-aktiviteter og til at kommunikere gennem Sailing Aarhus medier.
 • Som sejler kan man godt modtage støtte, selvom man er medlem af flere sejlklubber.