2019 blev året, hvor Sailing Aarhus Week blev til, Ocean Race annoncerede sit ’stopover’ i Aarhus og Sailing Aarhus Ambassadors blev formet. Stor velvilje hos samarbejdspartnere har banet vejen for et succesfuldt Sailing Aarhus-år, mens den store udfordring stadig er økonomien. Se den fulde årsrapport 2019 her

Efter et spændende år 2018 med bl.a. VM i Sejlsport har 2019, måske naturligt nok, været mere roligt, når det gælder store internationale sejlsportsstævner på aarhusiansk grund.

Godt nok blev foråret 2019 skudt i gang med Zoom 8-EM i Kaløvig, hvor 73 sejlere fordelt mellem seks nationer deltog. Ellers blev det internationale præg sat med Gold Cup, Aarhus Festuge Cup og Skagen Race, hvor det for første gang blev muligt at stævne ud i Aarhus.

I stedet var 2019’s store succeshistorie lanceringen af den maritime festival Sailing Aarhus Week, hvor The Ocean Race European Tour blev tilkoblet foruden festugecuppen og besøg af Sejlsportsligaen. Det var også som indledning på Sailing Aarhus Week, at det under stort presseopbud blev offentliggjort, at Aarhus bliver stopover-by i The Ocean Race i 2022. En fantastisk nyhed, som for alvor fastholder Aarhus som europæisk sejlsportshovedstad.

Sailing Aarhus Week skal sammen med officelab dysten, som ligeledes fik debut i 2019, ses som små frø, der er sået for at vokse sig store over de kommende år og generere økonomi til gavn for udvikling af sejlsporten i Aarhus. Begge events er udviklet og ejet af Sailing Aarhus og imødekommer behovet for at tænke i nye målgrupper og forretningsgange. Sailing Aarhus Week 2019 var i øvrigt støttet af NRGI’s værdipulje og Spar Nord.

Partnere har opprioriteret Sailing Aarhus

Fra Sailing Aarhus lyder der en enorm tak til samtlige partnere, som har udvist stor velvilje og gjort deres til, at Sailing Aarhus vil bestå på den lange bane. Officelab, Fever-Tree, Spar Nord, Pantaenius, Pedersen & Nielsen og Volvo har således alle opprioriteret støtten såvel økonomisk som på alle øvrige punkter.

Samme uvurderlige støtte har Sailing Aarhus fået fra foreningens medlemsklubber og helt centrale samarbejdspartnere som Aarhus Events og Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som har givet Sailing Aarhus en vigtig plads i deres strategi. Det kan blive guld værd.

En varm tak retter Sailing Aarhus ligeledes til det nyetablerede ambassadørnetværk, Sailing Aarhus Ambassadors, som er et erhvervsnetværk på CEO-niveau bestående af 1o betalende medlemmer. En slags tænketank, som skal sikre sejlsportens udvikling i Aarhus. Netværket mødes første gang i 2020. Derudover er et nyt supporternetværk under opsejling i 2020.

For at gengælde støtten fra 2019 arbejder Sailing Aarhus i skrivende stund på initiativer, der skal øge partneres eksponering i Sailing Aarhus-regi. Blandt andet etableres der et fælles sponsorudvalg og udformes en skarpere sponsorstrategi, mens man kan se sponsortavler i alle klubberne i 2020.

Organisationen blev styrket i 2019

Som bekendt vil Sailing Aarhus-direktør Jon Koch Hansens tid fra i efteråret 2019 frem til 2022 være delt mellem Sailing Aarhus og Aarhus Events i forbindelse med The Ocean Race, hvor han fungerer som kommerciel manager. Dette er en fantastisk mulighed for at øge kontaktfladen og kendskabet til Sailing Aarhus ude i den store sejlsportsverden.

Det har samtidig givet luft i økonomien til at styrke organisationen på medarbejdersiden. I 2019 blev staben udvidet fra tre medarbejdere – direktør, grafiker og regattakoordinator – til fem medarbejder med tilføjelse af en kommunikatør og en eventkoordinator. Fra 2020 tilføjes endnu to medarbejdere med en ny regattamanager og en klub- og eventkoordinator, der bl.a. skal øge samspillet med klubberne.

Også organisationen omkring Sailing Aarhus er blevet set efter i sømmene. Det har således igangsat en professionalisering af udvalgene under Sailing Aarhus.

Internationale stævner presser økonomien

Sailing Aarhus’ regnskab udviser i 2019 et overskud på ca. 90.000 kr. – især takket være de dedikerede partnere samt besøget af The Ocean Race Tour under Sailing Aarhus Week. Dog kæmpes der fortsat med negativ egenkapital, selvom værdien af Sailing Aarhus’ veludstyrede grejcontainer med seks komplette banesæt ikke er bogført.

Det er altafgørende, at økonomien styrkes i årene fremover for at muliggøre gennemførsel af events og stævner. Internationale stævner er dyre at afvikle og skaber ikke overskud i sig selv. I stedet skal det økonomiske fundament skabes gennem samarbejde med erhvervsnetværk, sponsorer, Aarhus Events og Sport Event Danmark samt ved at tænke ud af boksen.

I forbindelse med stævneafvikling bliver klubberne honoreret for materiel, som stilles til rådighed – fortrinsvis leje af ribs og lokaler. Der arbejdes med en model, hvor klubberne også honoreres for den frivillige arbejdsindsats. Overskudsdeling ved stævner – som tidligere har været anvendt – er suspenderet, indtil egenkapitalen er genetableret.

Endelig udviser budgettet for 2020 indtægter på ca. 1,7 mio. og udgifter på ca. 1,5 mio. På indtægtssiden er på nuværende tidspunkt indgået aftaler eller indbetalt ca. 1,3 mio. kr.

Nye, spændende stævner og tiltag på vej i 2020

Sejlsportskalenderen er allerede spækket med spændende events i 2020 og i de kommende år, hvor blandt andet The Ocean Race som nævnt gæster Aarhus i 2022.

2020 indledes med et nyt e-sailing-initativ, som unge sejlere på tværs af medlemsklubberne står bag. I den offline verden starter året med Aarhus Foiling Days, der er et nyt, ambitiøst event med formål at samle alle foilende klasser i ét stævne støttet af Volvo. Det sker fra 8. til 10. maj i år og forventeligt i alle kommende år på aarhusiansk grund.

Herudover venter Skagen Race 2020 med start i Aarhus, X-35 VM i begyndelsen af juli og Sailing Aarhus Week 2020, som vender tilbage med officelab dysten, F18 NM og DM, Sailing Aarhus Week Regatta og mange andre sejlsports-relaterede tiltag i et festligt format.

Selvom 2020 kun lige er begyndt, kigger Sailing Aarhus allerede frem mod 2021, hvor VM for 29erne finder sted i Aarhus i løbet af 2021. I skrivende stund pågår desuden et intensivt arbejde med at tiltrække endnu et internationalt mesterskab i en stor olympisk klasse. Nyt meldes ud, når aftalerne er endeligt på plads.

Se årsrapporten i fuld længde her: Årsrapport 2019.