Team Danmark Kraftcenter Aarhus

Det ene af de to Team Danmark Elite og talenttræningscentre for Olympisk sejlsport ligger i Aarhus og drives af Sailing Aarhus i samarbejde med Dansk Sejlunion, Team Danmark og Elite Idræt Aarhus (Aarhus Kommune).

Vision
Guldet vindes i hverdagen. Kraftcentrene skaber de danske træningsrammer for 4 olympiske medaljer til Dansk Sejlsport i 2016.

Mission
Missionen for de to Team Danmark Kraftcentre for olympisk sejlsport (KC) er, at skabe den optimale dagligdag for sejlere i OL klasserne, så de kan leve, træne og udvikle sig til internationalt top niveau – dvs. OL, VM og EM medalje.

Målgruppen for Kraftcentrene er sejlere på Dansk Sejlunions olympiske landshold og udviklingslandshold, men centrene er samtidig åbne og tilgængelige for talentfulde sejlere der er på vej frem, og som ønsker at få mulighed for at træne og udvikle sig sammen med de bedste sejlere i landet. Danske professionelle sejlere kan også anvende Kraftcentrene, men prioriteten af ressourcer ligger altid først på de olympiske sejlere og talenter på vej i denne retning.

De optimale rammer for udøveren består af en individuel balance imellem en række faktorer, der til sammen gør, at betingelserne er optimale for at en sejler eller besætning kan udvikle sig bedst muligt som idrætsudøver og som menneske. De vigtige faktorer er træningsmiljø, trænere, specialister, træningspartnere, træningsfaciliteter, nærhed af venner og familie, adgang til uddannelse og arbejde.

Succeskriterier
Succeskriterier for Kraftcenteret skal ses i sammenhæng med talentudvikling og DS projekter for klassen. Succes opnås ved:

1. Der er et kontinuerligt flow af sejlere ind i Kraftcenteret med højt sportsligt niveau. I gennemsnit mindst 3-4 nye sejlere per år.
2. Sejlere på Kraftcenteret har vilkår, der gør at det er let og attraktivt at være elitesejler med en dagligdag som er velfungerende og effektiv som idrætsmenneske og civil person.
3. Når der er et højt kontinuerligt sportsligt niveau i en klasse, som udtryk for, at det åbne træningsmiljø i Kraftcenteret er attraktivt og udviklende for mange sejlere.

Klasser
På Kraftcentret i Aarhus er den primært indsats fokuseret mod klasserne 49er, 49erFX, Laser og Laser Radial, RSX og Nacra 17. I talentklasserne er der primært fokus på 29er, 29erXX, SL16 og Europa. Der er dog også regelmæssig træning i andre klasser.

 

Thorbjørn Schierup, landsholdsejler i den olympiske klasse Laser Standard

 

Skal jeg søge om optagelse på Kraftcenter Aarhus?

Hvad er KC-Aarhus?

Kraftcentret i Aarhus er et træningscenter, med opgaven at servicere unge sejlere, der vil prioritere sejlsport som en væsentlig del af deres hverdag. Vi plejer at sige, at kun skolen har højere prioritet end sporten!

KC-Aarhus er fysisk placeret i Aarhus (derfor navnet). Kraftcentret samarbejder med sejlklubberne samlet i ”Sailing Aarhus”, og er en del af Aarhus kommunes talentarbejde ”ESAA” (Elite Sport Akademi Aarhus).

Kraftcentret støttes økonomisk af Dansk Sejlunion/Team Danmark, Aarhus kommune og Sailing Aarhus.

Skal jeg søge tilknytning til KC-Aarhus?

 1. Har du har lyst til at dygtiggøre dig som kapsejler?
 2. Er du er klar til 8 træningspas om ugen (fysisk eller sejlads)?
 3. Er du blevet for gammel til juniorsejlads (ex. Opti eller Zoom)?
 4. Har du mulighed for god/hurtig transport til Aarhus?
 5. Har du ønske om et Team Danmark-gymnasieforløb?

Hvis du kan svare ja til de første tre spørgsmål, så er du bestemt egnet som KC-sejler.  Hvis du yderligere kan svare ja til de sidste spørgsmål, så vil det nok være en rigtig god ide, at søge tilknytning til ”Kraftcenter Aarhus”.

Hvilke bådtyper træner på KC-Aarhus?

Træningen er i praksis fordelt på havnene i området. I Aarhus Sejlklub sejles hovedsageligt Skiff og Surf på talentniveau. Desuden er ASK base for områdets elitesejlere (ex. Landshold-sejlere i 49er/FX, Laser og Finn). I Marselisborg Sejlklub sejles Mach Race, Egå Sejlklub har specialiseret sig i Laser, mens der i Kaløvig Bådelaug sejles Europa-jolle og Katamaran.

Hvordan trænes der på KC-Aarhus?

Træningen er meget forskellig afhængig af tidspunktet på året (almanakken). Almanak betyder bare årets gang, og vi deler den i 6 perioder:

 1. Tidligt forår (marts og april) Træning på vandet alle weekender og fysisk træning på hverdage.
 2. Forårssæson (maj og juni) Sejladstræning og fysisk træning på hverdage og træning eller stævner i weekenderne. – sejlads på hverdage er typisk klubtræning eller individuelle aftaler med grupper af sejlere.
 3. Sommerferieperioden (juli og august) Stævneforberedende træning – træningen målrettes i forhold til de enkelte klassers internationale stævner.
 4. Efterårssæson (september til midt oktober) Sejladstræning og fysisk træning på hverdage – som forårssæson men med fokus på klassernes danske mesterskaber.
 5. Sent efterår (sidste del af oktober og november) Træning på vandet alle weekender og fysisk træning på hverdage – træningen på vandet vil i denne periode være klassespecifik (en eller to klasser pr weekend).
 6. Vinter (december januar og februar) Fysisk træning på hverdage og teori i weekender – sejladstræning i denne periode kun efter aftale. Teoridelen kan f.eks. være træneruddannelse eller regelkurser, ligesom der i løbet af vinteren vil blive tid til individuelle udviklingssamtaler, med de sejlere der måtte ønske dette.

Hvem er trænere og hvordan får jeg informationer om aktiviteterne?

Træningen planlægges af cheftræneren – Finn Beton – i samarbejde med de involverede klubbers trænere, og den ansvarlige for fysiske træning –  Simon Stewart .

Du kan følge den daglige kommunikation på Facebook i grupperne: ”Team Danmark Kraftcenter Århus” og ” Physical training for Danish Sailing”.

Mere overordnede informationer kan du finde på ”www.sailing-aarhus.dk” og på ”www.esaa.dk” .

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Finn hvis du har spørgsmål vedrørende kraftcentret på tlf. 40 68 47 34 eller mail: finn@sailing-aarhus.dk.

Finn Beton Jensen – september 2015