Strategi

Sejlsporten i Aarhus er inde i en rivende udvikling og Sailing Aarhus er med…

 

Inden for de seneste år har sejlsport i Aarhus for alvor markeret sig som een af de mest dynamisk, visionære og alsidige sportsgrene, som gang på gang skaber overskrifter både i ind- og udland.
Aarhus har inden for de seneste 10 år positioneret sig som et af de førende afviklingssteder af internationale kapsejladser og -events. Der afvikles regelmæssig op til flere, årlige europa- og verdensmesterskaber i olympiske og internationale bådklasser,  hvilket sidste år kulminerede med tildelingen af 2018 ISAF Worlds – VM for alle olympiske sejlsportsdiscipliner.
Aarhus er konsolideret som eet af Danmarks betydeligste talent- og elitesejlsportscentre; sejlklubbernes ungdomsmiljøer udklækker hvert år nye, talentfulde sejlere med elitepotentiale og samarbejdet med Aarhus Kommune, Dansk Sejlunion og Team Danmark giver muligheder for at fastholde og udvikle de dygtige taltent- og elitesejlere.
De Aarhusianske uddannelsesinstitutioner fra gymnasier til universitet tilbyder attraktive uddannelser som giver sejlerne mulighed for at forfølge sejlerkarrieren samtidigt med at skolebøgerne passes og senest har et succesfuldt forsøgsordning med Aarhus Kommune om at tilbyde Aarhusianske folkeskolebørn  muligheden for at sejle, vist at der er et kæmpe potentiale i at udnytte det “blå Aarhus” i langt højere grad inden for rammerne af den nye folkeskolereform.
Endelig har års ihærdig og målrettet indsats for at virkeliggøre visionen om et internationalt sejlsportscenter i Aarhus båret frugt, da det i efteråret 2015 lykkedes at samle den fulde anlægssum på 78 mio kroner og det 3.100 kvm store Aarhus Internationale Sejlsportcenter vil i efteråret 2017 være en realitet.
Sejlklubberne i Aarhus er ikke kommet sovende til disse resultater. Mange års ihærdigt arbejde – og samarbejde – mellem de 6 århusianske sejlklubber og de tusinder af frivillige sejlklubsmedlemmer har været den drivkraft der har skabt de mange successer.
Men selv om høje mål nu er nået, er det ikke tid for at sove på laurbærene. Der skal fortsat arbejdes intensivt og målrettet, ikke kun for at realisere de projekter der er igang, men også for at udnytte det enorme potentiale og de muligheder der udfolder sig i de kommende år.
Sailing Aarhus bestyrelsen besluttede derfor i vinteren/foråret 2015 at igangsætte en omfattende strategirevision, hvor også de seks medlemsklubbers individuelle bestyrelser blev involveret og resultat af processen blev fornylig godkendt af Sailing Aarhus bestyrelsen.
Strategien beskriver Sailing Aarhus formål, vision og mission, vore strategiske arbejdsområder (opgaver) og strategiske succeskriterier for samme, og skal danne den strategiske platform for, at foreningssamarbejdet Sailing Aarhus fortsat kan arbejde for sine mål, nemlig at fremme og udbrede sejlsporten og kendskabet til sejlssporten.
Vi vil gerne dele strategien med alle de der måtte have interesse i det: klik her for at downloade den som pdf fil:  Sailing Aarhus strategisk platform 2015+
Vi håber, I vil tage i godt i mod den og har I spørgsmål er I naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede.

God læselyst

Mette Rostgaard Evald             Thomas Capitani
Bestyrelsesformand                   Direktør