500 nye bådpladser i Marselisborg…

500 nye bådpladser i Marselisborg...

Borgmester Jacob Bundsgaard foreslår helhedsplan ved Tangkrogen, der næsten kan fordoble arealet til events, leg, sport og ophold samt give lystbådehavnen 500 nye bådpladser.

Kilde: stiften.dk

AARHUS: Tangkrogen skal være næsten dobbelt så stor og give bedre plads og mulighed for store begivenheder, leg, sport og ophold i en egentlig strandpark. Det foreslår borgmester Jacob Bundsgaard, der arbejder på en helhedsplan, han snart vil præsentere for byrådet.

Borgmesterens forslag til helhedsplan vil dels flytte renseanlægget ud mod østhavnen og dels udvide lystbådehavnen og Tangkrogens grønne areal. Som sidegevinst kan der etableres langt flere parkeringspladser, hvor renseanlægget ligger i dag. Grafik: Jens Nex

– For at få mere kapacitet til byens kommende vækst vil vi rykke Marselisborg Renseanlæg længere ud mod bugten og bygge verdens mest moderne renseanlæg. Samtidig er Marselisborg Lystbådehavn klemt på pladsen og vil gerne udvide. Og da vi så på stregerne gav det god mening også at udvide arealet ved Tangkrogen noget nær det dobbelte, så vi kan få en strandpark med en bedre strand og meget mere plads til rekreative aktiviteter, siger Jacob Bundsgaard (S).

Han foreslår derfor en helhedsplan for Tangkrogområdet, der kan løse de tre store delprojekter.
Helhedsplanen
Ved at placere et nyt Marselisborg Renseanlæg på det areal, der i kommuneplanen er udlagt til udvidelse af lystbådehavnen, vil renseanlægget komme længere væk fra byens beboelsesområder. Renseanlægget skal efter planen stå færdigt i 2025. Det vil samtidig gøre de gamle renseanlæg i Åbyhøj og Viby overflødige.

Det har den sidegevinst, at man kan udvide lystbådehavnen ud mod bugten og samtidig udvide arealet ved Tangkrogen.

Der er tale om en helhedsplan med et samlet projekt, som Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune arbejder sammen om med investeringer i nødvendig infrastruktur og nye rekreative faciliteter til gavn og glæde for miljøet og for bylivet.

Tangkrogen anvendes til et hav af aktiviteter fra kræmmermarked og cirkus til food festival, koncerter og Marselisløbet og meget mere. Med en større plads bliver der bedre plads til begivenheder og en bedre strand. Grafik: Jens Nex

Tangkrogen anvendes til et hav af aktiviteter fra kræmmermarked og cirkus til food festival, koncerter og Marselisløbet og meget mere. Med en større plads bliver der bedre plads til begivenheder og en bedre strand. Grafik: Jens Nex

Men en udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn vil der blive op til 500 nye bådpladser og plads til eksempelvis kajakroere og andre vandsportsudøvere.

Attraktiv sandstrand

Hvis Tangkrogens grønne fælled udvides til dobbelt størrelse, vil det ifølge borgmesteren give en større og mere attraktiv sandstrand end den, vi har i dag.

– Samtidig vil det afhjælpe problemet med stillestående vand inde i krogen og med tang, der hobes op og de lugtgener, man kan opleve fra strandområdet ved Tangkrogen, siger Jacob Bundsgaard.

Formelt set skal forslaget til helhedsplan på mandag i magistraten, som ventes at sende det til behandling i byrådet. Derefter skal der laves en forhøring i offentligheden forud for en VVM-undersøgelse af flytning af renseanlæg og udvidelse af lystbådehavnen.

– Den præcise udformning skal vi have borgerne med på råd om, siger borgmesteren.