Tunø Rundt 20. maj 2017

Tunø Rundt 20. maj 2017

”Tune-up” til en ny sæson

Tunø Rundt kapsejladsen var igennem flere år en fast sejler tradition på Århus Bugten.
I forbindelse med SBA’s 100 års jubilæum i 2013 valgte vi at genoplive denne tradition.
Deltagerne tildeles start tider efter DH handicap L/M/H, dvs. at de både med højeste sømil tid starter først og derefter startes efter mål med start tider som oplyses i programmet.

 
Programmet med start tider rundsendes på mail den 18. maj 2016.

 
Tilmelding: Via SBA’s hjemmeside.
Husk at oprette profil på hjemmesiden før tilmelding.
Deadline for tilmelding er den 16. maj 2016
Vejledning: Peder Bo Nielsen tlf. 26843236

 
Banen: Fra Aarhus lystbådehavn rundt om Tunø (valgfrit Styrbord/bagbord). Sideafmærkninger ved indsejling til Aarhus havn og kukkeren, Tunø rev skal respekteres.

 
Resultatberegning: Første båd i mål, i hvert løb, har vundet.
(der er præmie for hver 5 tilmeldte båd) Første båd i mål vinder retten til at få sit navn på den berømte vandrepokal ”Tunø Rundt”.

 
Mad og drikke: Morgen kaffe, rundstykke og en skarp fra kl.: 07.15 i klubhuset. Dagen afsluttes med suppe m/ 1 øl/vand i klubhuset.
(max 1 time efter første båd i mål).

 
Startgebyr: Startgebyr 200,- uanset antal ombord

Aht. til mad bestilling skal antal deltagere som ønsker suppe opføres på tilmeldingen.

 
Første Start: Første start kl.: 08.30

 

Skippermøde: kl.: 07:45

 

Gratis gæsteplads: Udenbys sejlere kan få refunderet gæstepladsleje fra fredag til søndag mod forevisning af kvittering ved indtjekning.

 

Med venlig sejlerhilsen
Sejlklubben Bugten Aarhus

Se indbydelsen her.