“Viggos Legat” går til dygtig og meget ihærdig optimistjolle sejler fra Egå Sejlklub.

"Viggos Legat" går til dygtig og meget ihærdig optimistjolle sejler fra Egå Sejlklub.

Viggos legat tildeles den 4. marts 2017 til 11 årige Nicklas Harboe Holt. Legatets bestyrelse lægger i deres tildeling vægt på at Nicklas er en dygtig og usædvanligt ihærdig optimistjolle sejler. Nicklas træner meget, hjælper sine sejlerkammerater og har et godt humør. Og så kører han knap 400 km. om ugen for at komme til træning. Nicklas bor nemlig i Herning, men sejler i Egå Sejlklub to gange om ugen.  

Nicklas begyndte at sejle optimistjolle i Sunds Sejlklub, men søen blev hurtigt for lille for den talentfulde unge sejler, der efter en vintertræningslejr i 2015, valgte at sejle videre i Egå Sejlklub.

Kenneth Schmidt, formand for optimistjolleafdelingen i Egå Sejlklub fortæller: ”Selvom Nicklas i begyndelsen kæmpede lidt med bølgerne og mod søsygen på Aarhus Bugten, holdt han ved. Og  han rykkede hurtigt gennem både C og B rækken i Optimistjollen.

I klubben og på vandet er Nicklas en god og afholdt kammerat. Han er altid hjælpsom og i godt humør – også på en kold vintertræningsdag. Interessen for sejlsport er så smittende, at Nicklas´ otteårige søster nu også sejler Optimistjolle i Egå.” 

Udover de to ugentlige træningsdage med klubkammeraterne i Egå, er Nicklas også en flittig deltager i stævner rundt omkring i Danmark. I 2016 deltog Nicklas i samtlige ranglistestævner. Dette er også planen for 2017.  Nicklas’ store drøm er at deltage i Nordisk Mesterskab i Estland i sommerferien 2017.

Sammen æren følger der også 10.000 kr. fra Viggos legat, som et konkret bidrag til Nicklas’ udvikling som sejler. 

Om Viggo’s Legat

Da Viggo Jakobsen (også kendt som Mr. Optimist) fyldte 100 år, blev dagen fejret med indstiftelsen af »Viggos legat til dygtige optimistsejlere og til optimistsejlads i Aarhus« på initiativ af Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub. Formålet er at yde et kontant tilskud til udvikling af unge optimistjollesejlere der sejler i Aarhus Kommune. Der lægges vægt på at legat modtagerne er dygtige i ordets egentlige forstand: ihærdighed, engagement, vedholdenhed, talent 

kammeratskab er kodeordene for tildelingen. Legatet er finansieret af en indsamling som blev igangsat på Viggo Jakobsen 100 års fødselsdag.

Viggos legat er blevet uddelt årligt siden 2015. Første modtager var Johannes Birk fra Kaløvig Bådelaug. Legatet var med til at sikre at Johannes kunne deltage i Nordisk mesterskab i Helsinki i sommeren 2015. Johannes er  siden vokset ud af optimisten og er nu en meget aktiv Zoom 8 jolle sejler. I 2016 modtog Mads Wegener Larsen fra Solbjerg Optimisterne legatet. Legatet gav Mads mulighed for at blive skipper i egen optimist jolle. Mads blev i efteråret 2016 udnævnt som international Musto Ambassadør.    

Legatets bestyrelse er sammensat af en af Viggo Jacobsens familie udpeget repræsentant, sejlklubberne i Aarhus, erhvervslivet i Aarhus og Dansk Sejlunion.  Den nuværende bestyrelse består af:  Ole Jacobsen (Viggo Jacobsens søn), Jens Erik Hansen (Aarhus Sejlklub), Peter Warrer (LINDBERG), Finn Beton Jensen (Sailing Aarhus) og Leon Träger (Dansk Sejlunion).

Fotos: Michael Bach Aask