Sailing Aarhus bestyrelsens skriftlige beretning for 2016-2017

Sailing Aarhus bestyrelsens skriftlige beretning for 2016-2017

Det er besluttet i bestyrelsen for Sailing Aarhus, at årsberetningen 2016 – 17 skal give et overblik over den strategiske ramme for de aktiviteter, der er besluttet gennemført i regi af Sailing Aarhus.

Nærværende beretning er således en gennemgang af organisationens aktiviteter i beretningsperioden holdt op imod de vedtagne overordnende strategier og vedtagne konkrete handlingsplaner og opnåede resultater.

Beretningen kan efter sin behandling på generalforsamlingen den 6. marts 2017 være et udgangspunkt for den kommende bestyrelses drøftelse af sit aktivitetsprogram for 2017-18. 

Årsberetningen kan læses i sin fulde ordlyd herunder:

 

Sailing Aarhus skriftlig beretning total 2016 17 final