Danish Big Boat Series

Af: Thomas Capitani

Klubberne bag Big Boat Challenge i Kerteminde, Baltic Sea Challenge i Helsingør, Race Rigtig i Rungsted og Aarhus Big Boat Race i Egå har indgået aftale om en række fælles rammer og betingelser for deltagelse i de fire events, der fra 2012 vil indgå i en samlet “Danish Big Boat Series”. Indtil videre kåres fælles løbsvindere, men en af målsætningerne med serien er, at kvalificere den til en officiel Danmarksmesterstatus samt skabe en spektakulær, international sejlsportsserie som er attraktiv for deltagere, medier og sponsorer.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Lang tradition forstorbådssejlads i Danmark
Storbådssejlads har tilbage i 80’erne været en stor tradition i Danmark, ikkemindst med succesfuld dansk deltagelse i Admirals Cup, som en af de storebegivenheder. Sjælland Rundt og Fyn Rundt gik heller ikke stille for sig i destore år med over 2.000 startende både.

Desværre har dissekapsejladser ikke længere samme mediebevågenhed og nogle af sejladserne erlangsomt men sikkert forsvundet ind i historiebøgerne. Heldigvis er der stadiginteresse for at sejle de store og spektakulære sejlmaskiner og i takt med enudvikling af både, bl.a. i Danmark, der kan begå sig, såvel påkapsejladsbanerne som til den årlige sommerferie, er der stigende interesse forkapsejladser for den slags både. Desuden er der også et voksende antalrendyrkede kapsejladsmaskiner på de hjemlige kapsejladsbaner, medinternationalt orienterede besætninger, ofte professionelle stjerner medOlympisk, America’s Cup og Volvo Ocean Race erfaring.

Big Boat Challenge iKerteminde har været trendsættende inden for denne udvikling og har vist vejenog styrket interessen for big-boat sejlads ikke bare i Danmark, men også ivores nabolande. Udviklingen er således gået fra lange distance sejladser tilkorte intensive kapsejladser, hvor det er muligt at kombinere at sove i land,have det sjovt på vandet, have nogle festlige stunder på land og ikke mindstpasse sit arbejde.

Serie på fire stævner, fælles kapsejladsbestemmelserog internationale måleregler
Serien består af firestævner og sejles efter et pointsystemet, der skal tilsigte at vinderen findesblandt de, der har deltaget i alle fire sejladser. Der sejles to stævner iforåret og to i efteråret. Stævnerne er placeret så hensigtsmæssigt som muligt,således at det vil være muligt at deltage i stævnerne uden for store logistiskeudfordringer for sejlerne. Der vil være ensartede indbydelser og sejladsbestemmelser,der er udarbejdet i samarbejde med Dansk Sejlunion og der sejles i faste løb,som er de samme gennem hele serien. Serien består af:


Aarhus Big Boat Race, Egå  18.-19maj 2012, www.aarhusbigboat.dk
Big Boat Challenge, Kerteminde, 26.-27.maj 2012, www.bigboat.dk
Baltic Sea Challenge, Helsingør 10.-12.August 2012, www.balticseachallenge.dk
Race Rigtig, Rungsted, 13.- 14.oktober 2012,  www.kdy.dk

Der vil blive sejlet i to faste løb som igensejles efter DH samt efter en internationale måleregel. Serien er åben fordanske og udenlandske både over ca. 35 fod samt en række øvrige kriterierangivet i indbydelsen.

Ambitionerne forDanish Big Boat Series
Serien organiseres af de fire klubber bagstævnerne i tæt samarbejde med Dansk Sejlunion og en af ambitionerne er at kvalificereserien til et officielt Danmarksmesterskab for store kapsejladsbåde. Klubberneovervejer også et tættere samarbejde med skandinaviske og nordeuropæiskeserier, og måske med tiden at skabe en nordeuropæisk serie.

Den umiddelbare målsætning for 2012 er, at fåetableret en ensartet serie skåret over fælles kapsejlads- ogresultatbestemmelser, f.eks. to sejldage, faste løbsinddelinger, ensartetprisstruktur, fælles markedsføring, sponsor og pressearbejde. De enkeltestævner vil dog for deltagerne blive oplevet som individuelle events med hverderes lokalpræg og karakteristika, og med individuel tilmelding til de enkelteevents på de respektive event sites.

Foto: Mick Anderson/Sailingpix.dk

Baggrundsinformation:

Klubbernebag dette initiativ er Helsingør Sejlklub, Egå Sejlklub/Sailing Aarhus,Kongelig Dansk Yacht Klub og Kerteminde Sejlklub. De fire stævner havde i 2010tilsammen over 150 deltagende både. For yderligere information kontakt venligstde respektive sejlklubber eller alternativt projektkoordinator LarsVestergaard, mail: lars@nautorswan.dk

undefined