OL-drømme begynder på skolebænken i Århus

Af: Pressemeddelelse fra Århus Kommune

Der kan meget vel være fremtidige OL-deltagere blandt de 141 idrætstalenter, der fra onsdag den 13. august begynder i seks eliteklasser på 8., 9. og 10. klassetrin på Vejlby Skole og Rund-højskolen.

Formålet med at oprette eliteidrætsklasser i Århus Kommune er, at talenter inden for en række idrætsgrene får mulighed for at kombinere elitetræning og skolegang på en uddannelsesmæssig, idrætsfaglig og social hensigtsmæssig måde – så eliteidræt og skolegang går hånd i hånd. Træning og skolegang er organiseret, så den enkelte elev får de bedste sportslige udviklingsmuligheder, samtidigt med, at der er gode rammer for elevens indsats i skolearbejdet.

Om formålet siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Flemming Knudsen (S), desuden:

– Vi skaber dermed gode forudsætninger for, at byens mange idrætstalenter får den træning og opbakning, der skal til for at skabe idræts-præstationer på et højt nationalt og internationalt niveau. Måske kommende OL-stjerner?

Rådmand for Børn og Unge, Louise Gade (V), siger:

– Med eliteidrætsklasserne har vi skabt et attraktivt tilbud i folkeskole-regi. Det er vigtigt, at vi i vores folkeskoler skaber optimale rammer for, at eleverne kan udfolde deres talenter, og at de får de bedste muligheder for at udvikle sig som hele mennesker. Elitetræningen sker derfor i vores koncept i tæt sammenhæng med elevernes skolegang, og de får støtte og vejledning til at få en presset hverdag med træning, skolegang, lektier, transport og sociale aktiviteter til at hænge sammen. En balancering af eliteidræt og skolegang er afgørende for at skabe fremtidens sportsstjerner.

På Vejlby Skole og Rundhøjskolen får eleverne – ud over den obligatoriske idrætsundervisning – elitetræning i to blokke på hver tre timer om ugen, og de bliver en del af et udviklende eliteidrætsmiljø. For samtidigt at sikre elevernes faglige niveau har de derudover fuldt timetal i folkeskolens øvrige fag med undtagelse af valgfag.

Eleverne kan glæde sig til træning på højt niveau af de 40 elitetrænere, som er tilknyttet esaa (Elite Sports Akademi Aarhus) , og som varetager den disciplinspecifikke træning, fysisk træning, skadesforebyggende træning m.v. Trænerne er primært tilknyttet via eliteklubberne i Århus, og de er højt kvalificerede og tæller nuværende lands-trænere, tidlige landstrænere og toptrænere inden for de enkelte idrætsgrene.

– Århus skal være idrætsby nummer 1 i landet, og eliteidrætsklasserne er et led i den ambition. Her får talenter inden for en lang række idrætsgrene mulighed for at kombinere elitetræning på et meget højt niveau med en god skolegang, udtaler rådmand Flemming Knudsen (S).

Der er stor bredde i tilbuddene – 16 idrætsgrene er repræsenteret i klasserne, herunder også sejlsport. Dog tegner de store boldspil, fodbold, håndbold og basket-ball, sig for ca. to tredjedele af alle elever, mens den sidste tredjedel er fordelt på 13 idrætsgrene.

Kontaktpersoner
Eliteidrætsklasseprojektet generelt samt esaa generelt – og sportslige/talentudviklings overvejelser: Ole Keldorfoke@aarhus.dk, telefon                             2920 8386
Børn og Unge: Omhandlende det pædagogiske overvejelser: Per Andersen, telefon                             2338 0137
Vejlby Skole: Pædagogisk leder: Marianne Bach, telefon                             8621 4188
Rundhøjskolen: Skoleleder Mogens Toustrup, telefon                             8713 8550
Esaa-koordinator Rundhøjskolen: Jesper Ø. Pedersen

Trænere
Morten Frost, Badminton, telefon 2554 2530
Casper Bugge, talentchef AGF fodbold, esaa ansvarlig AGF, telefon                             2421 2414
Jacob Michelsen, 3F liga træner Skovbakken og esaa pigetræner, telefon                             2532 7711
Henrik Jørgensen, talentchef SK Århus og esaa træner, telefon                             4036 6608

Læs mere på www.esaa.dk

Fakta
• Med oprettelsen af eliteidrætsklasser skaber Århus Kommune optimale træningsforhold og udviklingsbetingelser for unge idrætstalenter fra 8. klasse og helt frem til afslutningen af ung-domsuddannelserne. I de seneste par år har fremtidens idrætsstjerne nemlig haft tilbud om elitetræning i ungdomsud-dannelserne gennem Elite Sport Akademi Aarhus (ESAA).
• Det er gratis at deltage i eliteidrætsklasserne for elever i folke-skolen. Projektet er finansieret af Århus Kommune med øko-nomisk deltagelse af eliteklubberne
• Ca. 200 har søgt om optagelse, og 141 blev optaget på bag-grund af en screening foretaget igennem eliteklubberne, idet eleverne er indstillet til optagelse af klubberne.
• Eleverne er optaget på baggrund af en helhedsvurdering af sportslige, skolemæssige og sociale parametre.

01.09.2008