Det er fedt med travlheden

Af: Gregers Pedersen

Ved Informationsdesken i Toldboden huserer Anne Holst. Hun er glad for at være frivillig til ungdoms-verdensmesterskaberne i sejllads idet det kombinerer to interesser, dels det at være frivillig, dels sejlladsen som hun dyrker i Århus Sejlklub

Det er ikke første gang hun gør det. Anne Holst har været frivillig til flere begivenheder og har arbejdet med frivilligt arbejde i flere sammenhænge. Hun har været frivillig til flere festivaler i Danmark og været en del af den flok som startede Ventilen, et værested for unge.

Til daglig arbejder Anne Holst, 31 år, med et IT-projekt med download af musik fra nettet via landets offentlige biblioteker, men det er hendes engagement i Århus Sejlklub som har trukket hende til havnen i de ti dage som stævnet varer samt i den måned op til stævnet hvor forberedelserne har kørt på højtryk. For forberedelserne til stævnet er vigtige, ellers ville den store aktivitet man kan se på havnen under stævnet slet ikke være mulig, og Anne Holst siger at de har været mange mennesker inde over stævnet i denne opstartsfase, flere og flere jo tættere man kom på d. 10. juli, stævnets første dag. De ti dage er en del af hendes ferie, men det gør ikke noget mener Anne Holst.

Når man er frivillig, er det interessen for det, som bærer lønnen i sig selv, og så gør det ikke noget at der ind imellem er lidt travlt, og at rutiner og arbejdsgange ikke altid er lige fastlagte. Det giver en del travlhed, men det er supersjovt og gør at man kommer i kontakt med flere mennesker. Samværet med andre, det at man sammen arbejder for og mod samme mål, er er en stor del af lønnen for arbejdet siger Anne Holst.

Under stævnet arbejder Anne Holst som Info Desk Manager i Toldboden, hvor hun har skullet være til rådighed for de unge sejlere og besvare de spørgsmål de måtte have. Det har bragt hende i tæt kontakt med nogle af de unge mennesker, men specielt én vil hun kunne huske. Det er en af de APP-sejlere som ankom helt alene fra Sydamerika efter at have været undervejs i to dage. Han var mødt op ved indgangen til jolleområdet uden endnu at være blevet akkrediteret og vidste ikke hvordan han skulle komme tilbage til sit hotel. Anne Holst kørte efter ham efter akkrediteringen til hans hotel i en af de Volvoer som er stillet til rådighed for stævnet og han fik derfor mulighed for at se Århus by fra en lidt anden vinkel. Men for Anne Holst var den helt stor oplevelse at se den samme dreng om aftenen. For på trods af at han var ankommet alene, havde han alligevel fundet nogle at snakke med, og til den fest der var i Sailors Lounge om aftenen den første dag, kunne man ikke se at han var alene. Det understreger ifølge Anne Holst det fællesskab som der er i sejlsporten, og var for hende rart at være en del af.

Anne Holst er ikke i tvivl om, at hun vil være frivillig til et stævne af denne art en anden gang. Hun føler at man får så meget igen, og at det er en del af hendes ferie er uden betydning. Det er på trods af travlhed og stress sjovt og fedt at være en del af et arrangement på størrelse med ungdomsverdensmesterskaberne i sejllads hvor samarbejdet mellem over 500 aktive sejlere og frivillige skal gå op i en højere enhed.